Time Circus

Turbomanifesto

TimeCircus streeft ernaar constructies te maken die volmaakt zijn maar toch ook een menselijke kant bezitten. Iedereen heeft zijn eigen manier om naar een kunstwerk te kijken en dus kan een kunstwerk nooit iedereen op dezelfde manier bekoren. Dit is waarom de constructies een schoonheid bezitten die inherent is aan de specifieke makers, de omgeving en sfeer.

Een Turbofuturist werkt zelfstandig maar het is van cruciaal belang dat hij geniet van het productieproces van de machine. Er is nood aan een vorm van zelfvoorziening. De Turbofuturist maakt kunst om mensen samen te brengen en hen gemeenschappelijke vreugde te laten beleven, die voortkomt uit een universele menselijkheid.

Het Turbofuturisme wordt aangedreven door menselijke energie. Deze energie brengt de Turbofuturist in een roes terwijl hij werkt aan een machine en tegelijkertijd is ze de aandrijfkracht van de machines. Het publiek is de grote kracht achter de Sensazione, en doet het blinken en glanzen, zoals het hoort op een kermisterrein. Elke Turbofuturist is een circusoverste die zich op het kermisterrein voelt alsof hij op de kop van een grote golf surft.

Guerrilla Art Manifesto

Guerrillart, aangevoerd door de Guerrillartist, maakt gebruik van het natuurlijke verschijnsel ‘gewoonte’, om verrassingsaanvallen op de bevolking te ondernemen.

 Het doel is de bevolking aanvallen met z’n eigen kenmerken en gewoonten.

De drijfveer van de Guerrillart is niet zozeer bekendheid te verwerven, maar heeft de bedoeling de bevolking te bevrijden van eentonigheid en aan te zetten tot verzet tegen vervlakking.
De Guerrillart begeeft zich niet op illegaal terrein, maar danst, door zijn creativiteit, tussen de regels door. Bij aanvallen speelt het verrassingselement een grote rol. De acties worden dan ook, steeds tijdelijk, door een snel verplaatsbare eenheid uitgevoerd.
 De Guerrillartist is uitgerust met makkelijk hanteerbaar en licht materiaal, dat snel en efficiënt werkt, functioneert onder alle omstandigheden, gemerkt is met een persoonlijk logo, razendsnel kan opgeborgen worden en soms in ruwe en extreme omstandigheden wordt getransporteerd.
Hij/Zij moet snel, inventief, creatief en doeltreffend kunnen denken en handelen.


De Guerrillartist beschikt over de nodige conditie, souplesse en spierkracht. Hij/Zij kan nooit ter plaatse blijven trappelen, want de tijd zit hem/haar steeds op de hielen. De actie moet inslaan. Hij/Zij beschikt over een oneindige wilskracht en uithoudingsvermogen om dat doel te bereiken.
Elk van deGuerrillartisten kent een discipline waarin niemand hem/haar ooit overtreft, dagelijkse oefening is hierbij vereist.
 Hij/Zij dient dronken te zijn, of het nu van poëzie, deugdzaamheid of wijn mag zijn.
In de kern van de actie ligt steeds de ethische waarde : ‘De mens is geen middel , hij is het doel’.

 Acties kennen de eigenschap van een paddestoel en tijdens een actie begeeft de Guerrillartist zich tussen de bevolking als ‘een vis in het water’.
Een succesvolle methode is via de kinderen het volwassen publiek te bereiken.
Bij gebrek aan overdekte ruimten is kraken een aangewezen oplossing.

STRATEGIE

  • 1ste fase :speciaal getrainde agitatoren en propagandisten maken de bevolking nieuwsgierig.


  • 2de fase: ‘Het groeien van de paddestoel’ : Een strategische plek wordt ingenomen, hier worden werk- en leefvoorzieningen gesticht.
De bevolking wordt bestookt met kleine acties, de reacties worden geobserveerd en gebruikt als stof voor ‘de laatste zet’.

  • 3de fase: De spanning wordt opgedreven door de bevolking steeds intensiever en persoonlijker aan te vallen. Daarop volgt de ontmaskering van de actie voor geïnteresseerden.

Xabbiïstisch manifest

Het xabbiïsme is een methode die het in elk tijdperk mogelijk maakt om kennis en ideeën op een bevredigende manier gelijk te stemmen met een levenswijze.

We leven in een wereld waarin we slechts flarden encyclopedische kennis opvangen, waarin methoden steeds en zeer snel vernieuwen en soms maar heel kort dienst doen.

Het xabiïsme is een oerinstinctmethode waarbij gebruik wordt maakt van beschikbare materialen, maar ook van veranderingen die de katalysator kunnen zijn voor nieuwe impulsen en nieuw werk. Zo wordt de persoonlijkheid, cultuur en positie in de wereld tot uitdrukking gebracht.

Het xabbiïsme is een mondiale kunstvorm die het materiële omvat, zowel dingen zonder praktisch nut, waarbij het gaat om het puur esthetische, als de meer voorkomende uiterst functionele dingen.

Het xabbiïsme is een stroming waarbij uitzonderlijk veel weerkerende elementen bij verschillende culturen waar te nemen zijn, terwijl deze culturen soms geen gemeenschappelijke eigenschappen bezitten. Het gaat om kunst ontsproten uit de noodzaak. De vindingrijkheid die gebruik wordt van nieuwe inzichten in materialen en technieken te vergaren, weerspiegelt de levenskracht van de xabbiïst. Tradities en authenticiteit zijn goud waard.

Het leven in deze wereld wordt bepaald door geschiedenis en traditie, maar doorgaans zijn werkwijze of methode slechts een kort leven beschoren. Belangrijke informatie en schoonheid gaan verloren. Het xabbiïsme maakt gebruik van de beste en mooiste systemen, de meest elementaire, eenvoudige technieken. Deze technieken zitten vaak verscholen achter ornamentele moderniteit maar blijven de basis. Niet zelden zien we de gemoderniseerde en geperfectioneerde systemen terugkeren naar de eenvoud.

Alles wat een mens maakt heeft:

  • structuur / model
  • vorm / compositie

De liefde voor het leven en de kunsten zijn noodzakelijk maar vooral een onverzadigbare honger naar schoonheid. De wereld waarin wij leven wordt steeds gelijkvormiger. Dexabbiïst streeft geen gladgestreken werkelijkheid na, laat zich fysisch beïnvloeden door andere culturen, eerder dan zich enkel geestelijk te laten inspireren. Dit geeft een beter resultaat.

Over Timecircus

Timecircus is een kunstenaarscollectief dat ontstond in 1998 als een project waarbij 18 vrienden Gedurende 8 maanden een tocht doorheen Europa maakten langs Barcelona, Toulouse, Ljubljana, Praag en Gent. In deze 5 steden werd er telkens voor 1 maand samen gewerkt met plaatselijke kunstenaars wat resulteerde in 5 presentaties van een verschillende levensdiscipline.

Vanaf toen is Timecircus een collectief dat bouwt. Timecircus bouwt van alles en overal, op het water, op het land, in de lucht, ondergronds, in gebouwen, op gebouwen, mobiele en vaste installaties. Timecircus bouwt sauna’s, kermissen, verwenmachines, barbecue machines, drinkfonteinen, bibliotheken, cafes, restaurants, caravans, camions, podia, bureaus, hotels, parken, zwembaden, markten, galerijen, watervallen en standbeelden.

Al deze bouwsels zijn volgens eenzelfde huisstijl gebouwd volgens eenzelfde filosofie en ideologie. Altijd alles voor mensen door mensen. Elk kunstwerk leeft enkel bij gratie van een toeschouwer, een publiek. Timecircus bouwt enkel ten diende van zijn publiek. Altijd met gerecupereerde materialen. Deze vormen Een grote bron van inspiratie voor de bouwers en voor de toeschouwers. Timecircus wil met zijn werk De mensen moed geven, alle angst wegnemen en bewijzen dat vrijheid slechts een kwestie is van inventiviteit. Alles herdenken, herinterpreteren en heruitvinden op een manier die absoluut comfort nastreeft door zijn haalbaarheid voor iedereen.